Politechnika Śląska Studenci Politechniki Śląskiej
Politechnika Śląska Studenci Politechniki Śląskiej

Wtedy powołano do życia cztery wydziały: chemiczny, elektryczny, mechaniczny oraz inżynieryjno-budowlany. W pierwszym roku studia na Politechnice Śląskiej rozpoczęło 2750 studentów, a kadrę dydaktyczną stanowiło prawie 200 pracowników.

- Dzisiaj, 77 lat później, Politechnika Śląska należy do grona największych i najlepszych uczelni technicznych w Polsce i jako jedyna na Górnym Śląsku znalazła się w gronie laureatów konkursu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” - mówi rektor prof. Arkadiusz Mężyk.

Obecnie, na 13 wydziałach i w 1 instytucie, kształcimy ok. 17 tys. studentów, a kadrę naukową stanowi ponad 1,6 tys. nauczycieli akademickich.

- Uczelnia konsekwentnie realizuje przyjętą przez Senat Strategię rozwoju, systematycznie zwiększając dorobek naukowy i rozpoznawalność międzynarodową – podkreśla rektor.

Od początku swego istnienia Politechnika Śląska aktywnie reagowała na realne potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego.

– Politechnika Śląska prowadzi działalność badawczą w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne i gospodarcze. Nasza główna siedziba mieści się z Gliwicach – mieście położonym w sercu Śląska, który kiedyś kojarzono głównie z przemysłem ciężkim, a dziś – z nowoczesnymi technologiami. Do tej transformacji swój wkład wniosła również Politechnika Śląska m.in. poprzez kształcenie ekspertów, którzy przyczyniają się do dynamicznego rozwoju miasta, regionu i kraju – zaznacza prof. Mężyk.

W Rybniku działa filia Politechniki Śląskiej – Centrum Kształcenia Inżynierów, której dyrektorem jest dr hab. Zygmunt Łukaszczyk. To były wojewoda, mieszkaniec Żor. Początki placówki sięgają 1962 roku, gdy w Rybniku powstał Ośrodek Stacjonarno - Zaoczny Politechniki Śląskiej.

Powstał z inicjatywy Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego oraz Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Rybniku. Kształcenie rozpoczęły wówczaPolitechnikas trzy wydziały uczelni: górniczy, elektryczny oraz mechaniczno-technologiczny. Procesem dydaktycznym w systemie wieczorowym objęto 162 studentów. W 1964 roku OSZ przekształcono w Punkt Konsultacyjny Politechniki Śląskiej, a cztery lata później w Filię Politechniki Śląskiej.

Komentarze

  • Paweł Helis 31 maja 2022 08:25 Bardzo duży wkład w założenie i rozwój Filii Politechniki Śląskiej wniósł były dyrektor Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego mgr inż. Jerzy Kucharczyk o którym w mediach mało słyszymy.Stowarzyszenie Nasz Wspólny Śląski Dom oraz Stowarzyszenie Sprawiedliwość i Prawda opracowało Listę Kandydatów do Panteonu Śląskiego w której to został wnioskowany za zasługi dla Śląska Jerzy Kucharczyk . Niestety wniosek ten nie został uwzględniony.
  • Pamiętliwy 27 maja 2022 16:33Ojcem i matką Fili Politechniki w Rybniku, był Naczelny Dyrektor Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego mgr inż. Jerzy Kucharczyk. Jego nie kwestionowane zasługi dla Ziemi Rybnickiej tej szeroko pojmowanej od Przyszowic po Jastrzębie Zdrój przyrównać można do zasług Wojewody Jerzego Ziętka w odniesieniu do województwa śląskiego / katowickiego / . W uznaniu zasług dla Naczelnego Dyrektora RZPW jest .... milczenie na Jego temat oraz brak uhonorowania Jego dokonań . Panteon Górnośląski jest dla niego zamknięty. Wstyd "włodarzy" Ziemi Rybnickiej nie istnieje.

Dodaj komentarz