Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Zgodnie z projektem dydaktycznym Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu od 1 września 2020 roku uczniowie tej szkoły rozpoczęli kształcenie w klasie o profilu Straży Granicznej, która jest innowacją pedagogiczną - podkreślają władze szkoły. Obecnie w klasach o tym profilu w Raciborzu kształci się niespełna 120 uczniów.

W ceremonii wziął udział Zastępca Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk. SG Adam Kurek. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Woś, członek zarządu Województwa Śląskiego Beata Białowąs, Dyrektor Departamentu Edukacji Nauki i Współpracy z Młodzieżą Danuta Maćkowska, zastępca dyrektora Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach ppłk Paweł Golanka oraz dyrektor zakładu karnego w Raciborzu ppłk Maciej Konior, a także rodziny uczniów oraz grono pedagogiczne.

Obecni byli również przedstawiciele Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie: dr hab. Krzysztof Krakowski, dr Marcin Mazurek oraz płk dr hab. Zbigniew Leśniewski, którzy wczoraj wygłosili swoje prelekcje dotyczące bezpieczeństwa podczas Ogólnopolskiej Konferencji Metodyczno-Naukowej, która odbyła się w siedzibie Sądu Rejonowego w Raciborzu.

Podczas uroczystości Zastępca Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk SG Adam Kurek oraz członek zarządu woj. śląskiego Beata Białowąs wręczyli uczniom akty ślubowania i czapki.

Porozumienie o współpracy pomiędzy Śląskim Oddziałem Straży Granicznej i Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu podpisano 7 kwietnia 2020 roku. Od 1 września 2020 roku w szkole realizowany jest program nauczania opracowany przez funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w ramach przedmiotu uzupełniającego „Ochrona granicy państwowej z elementami prawa”. Klasa o tym profilu cieszy się dużą popularnością i zainteresowaniem młodzieży. Szkoła planuje rekrutację uczniów chcących podjąć kształcenie w klasie o profilu Straży Granicznej w roku szkolnym 2022/2023.

Program nauczania został opracowany przez zespół funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu i obejmuje łącznie 296 godzin dydaktycznych realizowanych w ramach przedmiotu Ochrona granicy państwowej z elementami prawa. Przedmiotami nauczanymi w zakresie rozszerzonym będą historia i język angielski.
Szkoła zapewnia, że każdy uczeń:
• pozna elementy właściwego zachowania się w różnych sytuacjach,
• nauczy się podstaw musztry,
• pozna podstawowe przepisy dotyczące ochrony granicy państwowej oraz regulujące tok pełnienia służby,
• nauczy się posługiwać w stopniu podstawowym sprzętem uzbrojenia,
• rozwinie zdolności psychomotoryczne,
• wykształci umiejętność pracy w grupie,
• wzmocni odporność na stres,
• będzie umiał zorganizować oraz udzielić pomocy w nagłych wypadkach,
• rozwinie umiejętności samoobrony.

Komentarze

Dodaj komentarz