Fot. R. Lewandowski
Fot. R. Lewandowski

W sobotę 30 kwietnia, na terenach rolnych znajdujących się w rybnickim Zamysłowie, przedstawiciele Fundacji Mój Las przy wsparciu seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku posadzili pierwsze 60 miododajnych drzew. W akcji wziął również udział Piotr Masłowski, zastępca prezydenta Rybnika. 

- W tym roku obchodzimy 100-lecie przyłączenia Rybnika i powiatu rybnickiego do Polski. Wieloletnia kampania o Górny Śląsk miała swój początek właśnie w Rybniku, gdzie już 27 listopada 1918 roku działalność zainaugurował Komitet Górnośląski, dążący do uzyskania pełnej suwerenności dla tej ziemi. To właśnie u nas w Rybniku na rynku przed ratuszem, w poniedziałek 3 lipca 1922 roku o godzinie 10 odbył się ostatni akt podpisania protokołu przejęcia przez Rzeczpospolitą Polską obszarów górnośląskich przyznanych jej na podstawie Traktatu Wersalskiego i decyzji mocarstw sprzymierzonych z 20 października 1921 roku. Ten symboliczny akt zamknął prawie cztery lata krwawych oraz dyplomatycznych zmagań o nasz uprzemysłowiony region. Dlatego proponujemy, by wykorzystać ten okrągły jubileusz jako pretekst do obudzenia u rybniczan świadomości ekologicznej. Proponujemy zasadzić w Rybniku i powiecie rybnickim 100 tysięcy drzew i krzewów - podkreśla Maciej Urbańczyk, prezes Fundacji Mój Las.

Rośliny, które w ciągu najbliższych pięciu lat zostaną zasadzone w Rybniku i powiecie rybnickim to miododajne drzewa i krzewy, które pozwolą poprawić jakość powietrza. 

- Niech Rybnik zacznie być kojarzony z zielenią i czystym powietrzem, a nie smogiem. Mieszkańcy potrzebują okazji, które często mobilizują ich do działania. Sprawmy, by tą akcją wyrwać miasto z rankingu miast  z największym smogiem - tłumaczy Maciej Urbańczyk.

Projekt przewiduje posadzenie 20 tysięcy drzew rocznie, co w ciągu pięciu lat pozwoli na zalesienie nieużytków 100-tysiącami drzew. To wymaga jednak sporej ilości wolnego terenu. Jak wylicza fundacja, potrzebne będzie 35 hektarów ziemi w Rybniku i powiecie rybnickim. 

- Na ten cel powinniśmy wykorzystać tereny miejskie, przeznaczone na odtworzenie terenów zielonych, dosadzenia na obszarach gdzie dokonano wycinki czy obsadzenia miejsc wokół obwodnic - słyszymy.

W akcję włączyło się miasto Rybnik, które przeznaczyło do zalesienia tereny znajdujące się przy ulicy Niedobczyckiej w Zamysłowie.

- Prezydent Piotr Kuczera podjął decyzję, żeby zalesić działkę sąsiadującym z tym terenem, gdzie obecnie się znajdujemy. Dzięki temu nie będzie tu dalszego rozlewania budownictwa i uratujemy okoliczną przyrodę. Po bokach mamy dwie działki prywatne, a w środku dwie działki miejskie. Obecnie są uprawiane, ale stopniowo będą zalesiane, by rozszerzać ten teren zielony - podkreślał Piotr Masłowski, zastępca prezydenta Rybnika.

Akcja pozwoli nie tylko zmniejszyć szkodliwą emisję, lecz także zwiększyć zalesioną powierzchnię, stanowiącą naturalne zielone płuca miasta.

Misją fundacji jest opieka nad lasami

Fundacja Mój Las powstała z grupy pasjonatów, którzy nie przechodzą obojętnie obok spraw ochrony przyrody i klimatu. Jej celem jest posadzenie jak największej liczby lasów w całej Polsce. To staje się możliwe dzięki udostępnianiu przez miasta nieużytków, które mogą zostać obsadzone lasami. Działania te wymagają jednak wsparcia mieszkańców.

- Skala naszych planów i działań daleko wykracza poza zakres możliwości fundatorów i grupy wolontariuszy. Dlatego potrzebujemy pomocy darczyńców i patronów, którzy na dłuższy okres związaliby się z naszą fundacją. Chcemy wspierać wzrost lesistości w kraju, zarówno poprzez edukację jak i czynne działania. Sadzimy lasy na pokolenia. Chcemy, by w 2050 roku lesistość Polski była na poziomie 40% powierzchni kraju, przy 30% jakie mamy obecnie - podkreśla Maciej Urbańczyk.

Fundację można wspierać dokonując wpłat na rachunek bankowy: BNP Paribas S.A. 80 1600 1462 1892 1259 6000 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe Fundacji Mój Las. 

Dokonując wpłat na cele statutowe fundacji, można skorzystać z prawa do odliczeń podatkowych. 

Galeria

Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt

Komentarze

Dodaj komentarz