post image
Foto: Europejskie Forum Przyszłości.

Podpisane porozumienie dotyczy wzajemnej współpracy na rzecz wspierania międzynarodowej ekspansji i promocji gospodarczej polskich przedsiębiorstw oraz pozyskiwania inwestorów. Zawarte porozumienie jest elementem szerszej strategii KSSE związanej z ekspansją zagraniczną, nawiązując przy tym do programu akceleracyjnego pod nazwą BraSilesia, kierowanego do polskich i brazylijskich firm sektora MŚP oraz startupów czy do pozyskania przez Strefę 100-hektarowego terenu w Egipcie, nad Kanałem Sueskim.

- Chcemy pomóc naszym przedsiębiorcom w ekspansji eksportowej na cały świat i myślę, że wkrótce będziemy mogli mówić o kolejnych projektach. Ważne jest tworzenie miejsc pracy, ich utrzymanie - mamy ich dzisiaj 90 tys. - ale też wiemy, jak dzisiaj jest ważne, żeby wychodzić na świat - powiedział dr Janusz Michałek, prezes zarządu KSSE.

Podczas drugiego dnia Forum wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak zaoferował wsparcie samorządów w uzbrajaniu terenów pod "zielone" inwestycje. Zapowiedział również szerszą promocję, także na forum samorządów, Polskiej Strefy Inwestycji. Podczas panelu poświęconego strefom ekonomicznym wiceminister akcentował potrzebę przyciągania do polski zarówno inwestycji zagranicznych, jak i wspierania inwestycji firm krajowych. Jako jedną z potencjalnych barier wskazał brak odpowiednio przygotowanych terenów inwestycyjnych, z doprowadzoną do nich – zgodnie z obecnymi, jak zaznaczył nieodwracalnymi trendami – zieloną energią. 

- Mamy w KPO zarezerwowane w ministerstwie środki na uzbrojenie terenów. Chcielibyśmy pomóc samorządom i strefom ekonomicznym, aby po audycie wszystkich terenów inwestycyjnych, który w tej chwili robimy, wybrać najważniejsze tereny z punktu widzenia wszystkich stref ekonomicznych i pomóc samorządom w ich uzbrojeniu, bo to jest rzecz ważna i rzecz droga – przekonywał wiceminister.

Drugiego dnia EFP rozstrzygnięto "PLUG AND PLAY. Konkurs startupowy InSilesia Investment ŚFR" - rywalizację skierowaną do startupów oraz przedsiębiorstw z sektora MŚP, wdrażających innowacyjne rozwiązania (produkty, usługi, procesy), mogące znaleźć zastosowanie w regionach wdrażających procesy transformacji gospodarczej, a także regionach postindustrialnych, chcących rozwijać i tworzyć cyfrowe społeczeństwa.

 

źródło: Europejskie Forum Przyszłości. 

Komentarze

Dodaj komentarz