post image
Pixabay.com

Kontroli poddano prace budowlane polegające m.in. na:

  • remoncie elewacji ścian budynków usługowych, wielorodzinnych i jednorodzinnych,
  • docieplaniu, remoncie i wykończeniu ścian budynków usługowych i mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych,
  • remoncie dachów budynków mieszkalnych,
  • robotach ziemnych związanych ze wznoszeniem budynków handlowo-usługowych i budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
  • robotach budowlanych i instalacyjnych w wykopach.

Najczęściej stwierdzanym zagrożeniem występującym na terenach budów było zagrożenie upadku z wysokości, w tym podczas prac wykonywanych na stropach, dachach oraz przy użyciu rusztowań metalowych kolumnowych i fasadowych. Kontrole wykazały również nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia nieumocnionych ścian wykopów przed osunięciem się gruntu do ich wnętrza a także w zakresie wygrodzenia i oznakowaniu stref oraz miejsc niebezpiecznych oraz w zakresie użytkowaniu instalacji elektrycznych.

Kontrole przeprowadzane przez inspektorów pracy ujawniły liczne nieprawidłowości, w tym między innymi: brak balustrad zabezpieczających przed upadkiem z wysokości, brak odbiorów rusztowań przez osoby uprawnione czy użytkowanie instalacji elektrycznych w sposób zagrażający ich uszkodzeniu lub nawet zniszczeniu. 

W ramach akcji „Kontrole na małych budowach", inspektorzy pracy wydali 1184 decyzji, z których 995 nakazywało natychmiastową eliminację bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracujących. Ponadto 69 osób winnych popełnienia wykroczenia przeciwko prawom osób pracujących, ukarano karami grzywien na łączną kwotę 86,8 tys. zł.

Komentarze

  • SIP Okropne,PIP nareszcie stwierdzil nieprawidlowosci,.Najwiekdza nieprawidłowe woscia to jest on sam i rzad ktory tym PIPen rzadzi.

Dodaj komentarz