Pixabay
Pixabay

Czym są SIM-y? To spółki, których zadaniem jest budowanie mieszkań wielorodzinnych i administrowanie nimi. Jednak mieszkania te nie wejdą w skład zasobu gminy (nie będą to lokale komunalne). Będą to budynki wielorodzinne i przeznaczone na wynajem. Powstaną z myślą o tych osobach, które najczęściej nie mają zdolności kredytowej, ale są zdolne do opłacania czynszu i byłyby zainteresowane wynajmem tego typu lokali mieszkaniowych.

W skład Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych – oprócz gmin – wchodzą również Krajowy Zasób Nieruchomości oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Gminy, współtworzące spółkę, muszą zapewnić teren gdzie miałyby powstać mieszkania. Właścicielem staje się SIM, jak również odpowiedzialnym za wybudowanie mieszkań. Co ważne: wynajem będzie mógł przekształcić się w możliwość wykupienia tego mieszkania na własność. Tym właśnie SIM ma różnic się od TBS-ów – lokator wynajmowanego w jego ramach mieszkania będzie mógł w przyszłości uzyskać jego własność. W tym celu trzeba będzie wnieść wkład partycypacyjny na pokrycie co najmniej 20% kosztów budowy (25% w dużych miastach), oraz zamienić umowę najmu na umowę najmu z dojściem do własności (nastąpi to po spłaceniu przez SIM kredytu zaciągniętego na inwestycję).


Wielu mieszkańców nie chce bądź nie może dziś zdecydować się na kredyt hipoteczny. Ale stabilność wynagrodzenia pozwala im na wynajem mieszkania. SIM-y pod tym względem są pewnym rozwiązaniem pośrednim pomiędzy zasobem komunalnym gminy a mieszkaniami na rynku prywatnym. W przypadku Radlina plany oscylują wokół liczby 80 nowych mieszkań w mieście.

W naszym województwie działają już dwa SIM-y: SMS (Śląskie Małopolskie Świętokrzyskie) działający na pograniczu trzech województw oraz SIM Śląsk (rejon Chorzowa i Rudy Śląskiej). SIM, w którym znajdzie się Radlin, będzie nazywał się SIM Śląsk Północ.

Więcej na temat Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/spoleczne-inicjatywy-mieszkaniowe--spolki-ktore-w-porozumieniu-z-samorzadem-buduja-i-wynajmuja-mieszkania-z-przystepnym-czynszem 

Komentarze

Dodaj komentarz