Archiwum / UM Rybnik.
Archiwum / UM Rybnik.

Wymagania niezbędne, stawiane przed kandydatem na to stanowisko, to między innymi:

  • minimum 5-letnie doświadczenie w tworzeniu i realizowaniu projektów kulturalnych, w tym edukacyjnych lub pracy w obszarze kultury,
  • minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem w ramach struktury hierarchicznej lub zespołem w ramach metodyki projektowej,
  • biegła znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i powiązanych rozporządzeń,
  • znajomość problematyki będącej przedmiotem dziedzictwa industrialnego, kultury, sztuki i pamięci; znajomość lokalnych, krajowych środowisk twórczych i transgranicznych w ramach obszaru historycznego Górnego Śląska.

Osoby spełniające kryteria powinny również przygotować autorską pisemną koncepcję funkcjonowania Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywicznej wizji rozwoju działalności.

Nowy dyrektor będzie miał za zadanie zarządzanie instytucją i reprezentowanie jej na zewnątrz. W jego mocy będzie także zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz ustalanie zakresu ich czynności. Dyrektor zajmować się będzie ponadto sporządzaniem planu finansowego.

Osoby spełniające wymagania, mogą zgłaszać swoje kandydatury do 24 marca.

Komentarze

Dodaj komentarz