Archiwum.
Archiwum.

Kto może zasiąść w radzie kobiet?

- Kandydatki wybierane będą spośród kobiet, które są mieszkankami Rybnika lub są związane pracą zawodową czy działaniami na rzecz miasta i mają ukończone 16 lat w dniu zgłoszenia do Rady - informuje UM Rybnik.

Zgłoszeń można dokonywać indywidualnie bądź poprzez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz kobiet. W przypadku kandydatury indywidualnej, musi ona zostać poparta rekomendacjami, poświadczającymi zaangażowanie w sprawy społeczne, wystawionymi przez organizacje pozarządowe, instytucje lub grupę co najmniej 10 osób fizycznych.

- Zgłoszenie zawierające opis kandydatki należy przesłać na adres Urzędu Miasta Rybnika (ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik) lub złożyć w kancelarii urzędu do 27 stycznia 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Rybnika) - dodaje rybnicki magistrat. 

Weryfikacji zgłoszeń dokona 3-osobowa komisja, zaś jej decyzja zostanie podana do 12 lutego 2021 roku. Docelowo skład rady 7 kobiet – 3 będą wskazane przez Prezydenta Miasta (w tym 2 panie, które nie zrezygnowały z poprzedniej Rady), a 4 zostaną wybrane spośród kandydatek zgłoszonych w ramach naboru.

Czym będzie zajmowała się rada? To działania z obszaru:

  • ochrony zdrowia i walki ze smogiem,
  • przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • szeroko rozumianych spraw kobiet i polityki równościowej,
  • edukacji seksualnej mieszkańców Rybnika,
  • przeciwdziałania cyberprzemocy,
  • przeciwdziałania innym zagrożeniom cybernetycznym, dotyczącym dzieci i młodzieży.

Komentarze

Dodaj komentarz